Առաջադրանք 1

 

1.Գտեք ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր եռանիշ թվերը (0.5 միավոր)

99 , 100

ա)Գտեք նրանց հակադիրների գումարը (0.5 միավոր)

99+(100)=-199

բ)Գրեք այդ երկու թվերի միջև ընկած որևէ a թիվ (0.5 միավոր)

99,5

գ)Հաշվեք |a|-ն (0.5 միավոր)

=99.5

 

2.Գտեք 151/27-ից փոքր ամենամեծ ամբողջ թիվը (0,5 միավոր)

151/27=5.5

3.Գտեք 22 թվի երկնիշ բազմապատիկները (0,5 միավոր)

  1. 44. 66. 88

4.Գտեք նվազելին,եթե նվազելիի,հանելիի և տարբերության գումարը հավասար է 48-ի (1 միավոր)

16+8+24=48

  1. 1,35 և 1,4 թվերի միջև գտեք 18 հայտարարով կոտորակ (1,5 միավոր)

25/18

  1. 10/3; π;   թվերը դասավորեք նվազման կարգով (1 միավոր)

7.Գտնել արտահայտության արժեք

ա)   (0,5 միավոր)

բ)  (1 միավոր)

գ) (1 միավոր)

դ)  (1 միավոր)

Դիջիպատում 2013

Հաշվետվություն Ես Տիգրան Գրիգորյանն եմ , իմ դպրոցը գեղարվեստի ավագ դպրոցն է : Սովորում եմ նկարչական բաժնում 10-1 դասարանում, սեպտեմբեի 1ից : Եկել եմ 174 հիմն. դպրոցից, միչ սեպտեմբեր այցելել եմ դպրոց մասնակցել շինջոկատի աշխատանքներին իսկ սեպտեմբերի մեկին բարձունքի նվաչում նախագծով հաղթահարել Արագած լեռը : Իմ հաջորդ ճանապարհորդությունը եղավ եղեգնաձորը որտեղ ևս հաղթահարեցի բարձունքներ: